Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hygservis.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Prodávajícím je společnost HYGSERVIS FRIČ s.r.o., se sídlem U školy 383, Horní Datyně, 739 32, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 36277, IČ: 28640837, DIČ: CZ28640837, Kontaktní údaje: obchod@hygservis.cz, tel: +420777805464

Objednávka

Objednávku  učiní kupující přímo v internetovém obchodě formou nákupního košíku. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou

Ceny

Uvedené ceny u zboží jsou bez DPH a s DPH.

Při objednávce jednoho zboží ve větším objemu ( například 1 palety  ) je možná dohoda smluvní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Platební podmínky

Dobírka
Za zboží zaplatíte v hotovosti přepravci společnosi PPL při předání zboží.

Převodním příkaz
Peníze zašlete bankovním převodem na náš účet č.240622909/0300 . V platbě prosím uveďte variabilní symbol číslo faktury . Ihned po přijetí částky na náš účet Vám zboží odešleme.

Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.

Většinu nabízeného zboží je prodávající schopen vyexpedovat do 3 pracovních dnů, je-li zboží skladem. V opačném případě je dodací doba do 10 pracovních dnů.

V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem individuálně telefonicky, emailem.

Způsob dopravy

Česká pošta - obchodní balík, max. váha balíku do 30kg

Kuryrní služba, přepravci - max. váha balíku do 50kg

Vlastní doprava našeho e-Shopu. Po domluvě zajistíme individuální dopravu dle Vašich požadavků, případně zboží doručíme sami.(platí pro klienty z Ostravy a okolí do 20km)

Cena dopravy

Při nákupu zboží do 3000 bez DPH (3630 Kč s DPH), účtujeme 100 Kč bez DPH za dopravu. (121Kč s DPH)

Při nákupu zboží nad 3000 Kč bez DPH (3630 Kč s DPH). Doprava zdarma.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží , v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. V případě odstoupení od smlouvy jste povinní Nám zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů. Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné, poštovné) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka), a to do 14 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. Z ceny zboží bude zákazníkovi odečtena částka za dopravu. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte e-mailem obchod@hygservis.cz, nebo telefonicky 777805464.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:

Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího

V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,

Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Pokud je kupované zboží určeno pro podnikatelskou činnost, vztahují se na něj záruční podmínky dle §429 Obchodního zákoníku.

Doba záruky pro jednotlivé zboží je stanovena dovozcem nebo výrobcem a činí zejména 6 měsíců.Je-li kupované zboží určeno pro soukromou potřebu (dle §620 Občanského zákoníku), vztahuje se na něj záruka v délce 24 měsíců.

Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dokladem prokazující zakoupení zboží v našem internetovém obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.